Kaigata Legekontor sine nettsider er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Kaigata Legekontor på tlf for mer informasjon.